Clouser Deep Minnow (Orange+White)

Sizes#4,#6.
Price: $2.50